Z Policzny i dla Policzny

Z Policzny i dla Policzny - fragment jednego z rozdziałów książki  "Policzna - By czas nie zaćmił i niepamięć" pod red. Eugenii Januszewicz

Alojzy Przerwa
(malarz, samouk) pochodzi z Policzny, urodził się w 1953 r. Maluje pejzaże z okolic Policzny i Czarnolasu, portrety, martwą naturę, obrazy o tematyce społeczno-politycznej, sakralnej oraz baśniowej. W latach 1982-1990 brał udział w rejonowych i wojewódzkich przeglądach sztuki nieprofesjonalnej w Zwoleniu i Radomiu. Eksponowane na nich prace były nagradzane. W 1990 r. artysta otrzymał wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Strażacki trud", podczas VIII Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych w 1990 r. Ponadto obraz artysty zajął I miejsce w Konkursie Plastycznym „Ilustracja utworu Jana Kochanowskiego". Wystawy prac artysty zorganizowała Świetlica Gminna w Policznie i Miejsko-Gmin-ny Ośrodek Kultury w Zwoleniu (1982-1984).

Bogdan Opałka ur. w 1960 r. pochodzi z Wólki Polickiej, mieszka i tworzy w Radomiu - artysta rzeźbiarz. Ukończył średnią Szkołę Plastyczną w Krakowie, pogłębia wiedzę z historii sztuki. Prowadzi sklep z antykami w Radomiu. Artysta specjalizuje się w rzeźbie figuralnej, realistycznej - rzeźbi w kamieniu, granicie, marmurze i piaskowcu. Wykonuje zlecenia dla odbiorców polskich i zagranicznych. Debiutował rzeźbą św. Jana do kaplicy w Policznie oraz rzeźbą Jezusa Chrystusa do kościoła w Pionkach. W 1982 r. wykonał kopię rzeźby z XII wieku „Jezus Chrystus, łaskami słynący" dla kościoła o.o. cystersów w Krako-wie-Nowej Hucie. Jego prace rzeźbiarskie znajdują się w muzeach w Radomiu i Krakowie. Artysta bierze udział w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. W 1979 roku jego prace zdobyły I miejsce, a w 1982 r. II miejsce na Ogólnopolskiej Wystawie Rzeźby.

Jarosław Kowalski urodził się w 1957 r. Malarz, absolwent Państwowego Liceum Plastycznego w Częstochowie. Od 2002 r. mieszka w Policznie z żoną Anną Mazurkiewicz-Kowalską (ur. w 1962 r., malarka, absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego w Katowicach). Oboje uprawiają malarstwo zdobnicze na szkle. Nadto malują portrety, pejzaże, martwą naturę (kwiaty) oraz obrazy o tematyce sakralnej.


Monika Mazur (ur. w 1971 r.) pochodzi z Policzny, mieszka i tworzy w Radomiu - doktor nauk humanistycznych, poetka, malarka, grafik. Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2001 r. na Wydziale Filozofii UMCS uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Interesuje się filozofią kultury, szczególnie zagadnieniami estetyki i filozofii sztuki. Jej zainteresowania zaowocowały kilkunastoma publikacjami z tych dziedzin. Od wielu lat pisze poezje. Odwołuje się do wątków metafizycznych związanych z egzystencją, przemijaniem, wolnością w oparciu o refleksje nad czasem i przestrzenią. Jest autorką tomiku wierszy Róża wiatrów (2001).
Została laureatką kilku Ogólnopolskich Konkursów Literackich m.in.: II Ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego im. Rainera Marii Rilke-go - Sopot 1999, Konkursu Poetyckiego Kieleckiego Centrum Kultury - Kielce 2000 (I nagroda), II Konkursu Poetyckiego o statuetkę Jana Kochanowskiego - Zwoleń 2000 (I nagroda), II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O gałązkę Oliwną" - Opole 2000 (I nagroda w kategorii poezji dojrzałej), wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Stanisława Jerzego Lecą - Nowy Targ 2001. Ponadto uprawia grafikę warsztatową (m.in. monotopie, linoryty, gipsoryty, technika własna) i malarstwo olejne na płótnie. Ma na swoim koncie kilkanaście indywidualnych i zbiorowych wystaw plastycznych.

Stanisław Gogacz z Zawady Starej, doktor prawa.
Był przewodniczącym okręgu lubelskiego Ruchu Odbudowy Polski i członkiem władz naczelnych ROP. W latach 1997-2001 był Senatorem RP

Nota biograficzna z okładki książki "Policzna - By czas nie zaćmił i niepamięć"

Eugenia Januszewicz - pedagog, nauczyciel historii, regionalistka, autorka artykułów poświęconych historii Policzny i współautorka książki „Policzna - przeszłość i dzień dzisiejszy radomskiej wsi". Od 1996 roku współpracuje z czasopismem „Głos Ziemi Zwoleńskiej". Była pomysłodawcą Czarnoleskiego Marszu po Zdrowie, który stał się tradycją regionu. Ponadto zainicjowała i uczestniczyła w pracach organizacyjnych związanych z obchodami 800-lecia założenia Policzny, wystawach („Grafika i malarstwo Moniki Mazur", „Pokłon ziemi rodzinnej") oraz Spotkaniach Jubileuszowych roku 2000. Za swoją pracę społeczną wyróżniona wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz dwukrotnie odznakami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Od 30 lat mieszka w Policznie.