Policzna - By czas nie zaćmił i niepamięć

Okładka
  Tom XV Biblioteka Sycyńska

   Monograficzna seria wydawnicza, ukazuje się od 2000 r.
   Redaktor naukowy: prof. dr hab. Henryk Bednarczyk
   Policzna - By czas nie zaćmił i niepamięć pod red. Eugenii Januszewicz


Zespół autorski: Maria Adamiec, Małgorzata Baran, Wojciech Celuch, Anna Fiet, Wojciech Machnik, Dorota Maciejczyk, Marian Miegoń, Justyna Mierzejewska-Figura, Marianna Piątkowska, Renata Pogorzelska-Wojtaszek, Wiesław Szymkiewicz, Jadwiga Wrochna, Małgorzata Wróbel, Bolesław Wysoczyński, Barbara Ziemka
Współpraca i konsultacje: Witold Adamiec, Emil Boryczko, Mieczysław Chołuj, Teresa Gąsior, Stanisław Gąsior, Olga Jankowska, Bogusława Jaworska, Robert Strzelecki
Recenzent: dr Dariusz Kupisz
ISBN 83-920482-5-3
© Copyright by Eugenia Januszewicz;
Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA,
Sycyna 2004
Wydawnictwo Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA
Współpraca wydawnicza - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

Projekt okładki: Andrzej Kirsz Zdjęcia: Ryszard Mazur, Paweł Goliat
Redaktor prowadzący: Edyta Pyrgiel
Opracowanie wydawnicze: Joanna Iwanowska, Andrzej Kirsz, Jacek Pacholec,
Marcin Olifirowicz

Spis treści:

„Policzna - prześliczna" - Henryk Bednarczyk 9
1.    Środowisko przyrodnicze - Małgorzata Wróbel   11
2.    Zarys dziejów - Eugenia Januszewicz   15
       Dzieje najstarsze   15
       Za czasów Kochanowskich   17
       W czasie zaborów i I wojny światowej   20
3.    Wiek XX - między II a III Rzecząpospolitą - Eugenia Januszewicz  31
       Okres międzywojenny 31
       Czas wojny i okupacji 35
       W czasach Polski Ludowej   44
4.    W gminie samorządowej -Eugenia Januszewicz, Anna Fiet    55
5.    Miejscowości gminy Policzna - Eugenia Januszewicz 69
Aleksandrówka (69), Andrzejówka (70), Annów (70), Antoniówka (71), Biały Lug (72), Bierdzież (72), Chechły (73), Czarnolas (75), Dąbrowa-Las (77), Florianów (78), Franków (78), Gródek (urz. Grudek) (79), Helenów (81), Jabłonów (82), Jadwinów (83), Kolonia Chechelska (83), Kuszlów (83), Luczynów (84), Ługowa Wola (84), Patków (85), Piątków (86), Policzna (87), Stanisławów (91), Świetlikowa Wola (91), Teodorów (93), Wilczowola (93), Władysławów (94), Wojciechówka (95), Wólka Policka (96), Wygoda (97), Nowa Zawada (98), Zawada Stara (98)
6.    Oświata, kultura, wyznania - Eugenia Januszewicz   101
       Publiczne Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Policznie - Maria Adamiec   101
       Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Policznie - Barbara Ziemka   107        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnolesie - Justyna Mierzejewska-Figura   114
       Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczowoli - dawniej i dziś - Marianna Piątkowska   118
        Publiczna Szkoła Podstawowa w Chechłach - Dorota Maciejczyk   122
        Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie - Małgorzata Baran   126
        Świetlica Gminna w Policznie - Jadwiga Wrochna   129
        Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - Renata Pogorzelska-Wojtaszek   131
        Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stefana w Policznie - Marian Miegoń   134
        Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Gródku    -    Wojciech Celuch   140
        Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Wygodzie - Wiesław    Szymkiewicz  146
        Parafia Ewangelicznych Chrześcijan w Piątkowie - Bolesław Wysoczyński   150
7.    Opieka zdrowotna - Eugenia Januszewicz   153
       Gminny Ośrodek Zdrowia w Policznie   156
       Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czarnolesie   158
       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Policznie 159
       Apteka w Policznie 160
       Dom Pomocy Społecznej w Gródku 160
8.    Poczta -Eugenia Januszewicz   163
9.    Policja -Eugenia Januszewicz   165
10.    Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - Eugenia Januszewicz   167
         OSP w Policznie   167
         OSP w Zawadzie Starej   170
         OSP we Władysławowie   171
         OSP w Czarnolesie   173
         OSP w Gródku   174
         OSP w Świetlikowej Woli   175
11.    Bank Spółdzielczy w Policznie - Wojciech Machnik   177
12.    Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" w Policznie - Eugenia Januszewicz   181
13.    Z Policzny i dla Policzny - noty biograficzne 185
14.    Europejskie wyzwania i pamięć - z doświadczeń „Sycyny"- Henryk Bednarczyk 195
Literatura 203
Kalendarium   205